GÀIDHLIG

ENGLISH

ISBN 978-1-913573-10-2      Le Hergé     Tionndadh le Ruairidh Macilleathain

Air fhoillseachadh 2020     64td, còmhdach bog, 215mm x 295mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

ULAIDH RAGAIM RUAIDH

 

A’ leantainn air Sgeul-Rùin an Aon-Adharcaich, tha Tintin agus a charaidean a’ falbh dhan Charibbean, feuch ulaidh chaillte an spuinneadair, Ragam Ruadh, a lorg. Ged a tha iad a’ lorg an t-soithich fhèin air grunnd na mara, chan eil sgeul air càil luachmhor ach ciste anns a bheil seann làmh-sgrìobhainnean – ach ’s ann anntasan a tha am fios dìomhair iongantach!

CEANNAICH

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

ULAIDH RAGAIM RUAIDH

 

Tintin and his friends head for the Caribbean in search of pirate Ragam Ruadh’s lost treasure, and the ship An Aon-Adharcaich. They find the sunken vessel, but the treasure has vanished. All that remains is a chest full of manuscripts — manuscripts which reveal surprising information!

ISBN 978-1-913573-10-2     By Hergé    Translated by Ruairidh Macilleathain

Published 2020     64 pages, paperback, 215mm x 295mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales