GÀIDHLIG

ENGLISH

ISBN 978-1-906587-50-5      Le Hergé     Tionndadh le Gillebrìde Mac ’Illemhaoil

Air fhoillseachadh 2015     64td, còmhdach bog, 215mm x 295mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

Crùbag nan Ìnean Òir

 

Tha Tintin agus Dìleas a’ leantainn sreath thuairmsean neònach a tha gan toirt an tòir air gràisg chunnartach de luchd-reic dhrugaichean. Anns an iomairt, tha Tintin air a ghlasadh ann an drochaid bàta a’ Chaiptein Habairadag, an Karaboudjan. Far a bheil an caiptean fo bhuaidh na dighe agus fo smachd a chriutha oillteil. Le teas brùideil fàsach Sahara air aon taobh agus doimhneachd na Muir Meadhan Thìrich air an taobh eile, tha an dàna-thuras seo a’ cur Tintin agus a charaidean ann am fìor staing.

CEANNAICH

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

Crùbag nan Ìnean Òir

 

Tintin and Dìleas follow a series of strange clues which lead them on the trail of a dangerous gang of drug smugglers. In their pursuit, Tinitin is locked up in the brig of Caiptean Habairadag’s ship, the Karaboudjan, where the captain is under the influence of the bottle and under the thumb of his dastardly crew. With the scorching Sahara desert at one hand and the depths of the Mediterranean on the other, this adventure places Tintin and his friends in some dangerously dire straits.

ISBN 978-1-906587-50-5     By Hergé    Translated by Gillebrìde Mac ’Illemhaoil

Published 2015     64 pages, paperback, 215mm x 295mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales