CYMRAEG

ENGLISH

NÔL i’R GYFRES

ISBN 978-1-906587-72-2     Gan Hergé     Addasiad Dafydd Jones

Cyhoeddwyd yn 2019     64 tudalen, clawr meddal, 215mm x 295mm

BRAINT Y BRENIN OTTOKAR

 

Mae Tintin ar daith i derynas fechan Syldafia, lle mae’n dod ar draws cynllwyn yn erbyn y brenin ifanc, Muskar XII. Bwriad y cynllwyn yw dwyn teyrnwialen hynafol y Brenin Ottokar, sy’n arwydd o hawl y brenin newydd i’w orsedd. O lwyddo, bydd y cynllwyn yn gweld y brenin yn colli ei goron, a’I wlad yn wynebu bygythiad milwrol. Gyda bradwyr ar bob llaw, tybed a fydd Tintin yn gallu helpu’r brenin yn ei awr dyngedfennol?

PRYNU’R LLYFR

Pris £6.99 a chludiant

Dwêd ble wyt ti er mwyn i ni allu ychwanegu’r gost briodol ar gyfer cludiant

RETURN

TO SERIES

buy this book

Price £6.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

Braint y Brenin OTTOKAR

 

Tintin travels to the small kingdom of Syldavia where he is witness to a conspiracy against the young king, Muskar XII. The plotters plan to steal the ancient Sceptre of King Ottokar, symbol of the new king’s right to rule. Should the plot succeed, the king will lose his crown and his country will face invasion. With traitors at every turn, can Tintin help the king before it’s too late?

ISBN 978-1-906587-72-7     By Hergé      Adaptation by Dafydd Jones

Published 2019      64 pages, paperback, 215mm x 295mm

ENGLISH

KERNEWEK

BREZHONEG

GAEILGE

GÀIDHLIG

SCOTS

Dalen (Llyfrau) Cyf,   Tresaith,   Ceredigion SA43 2JH   |   Cymru   |   Kembra   |   Bro Gembre   |   An Bhreatain Bheag   |   A’ Chuimrigh   |   Wales