GAEILGE

ENGLISH

ISBN 978-1-913573-58-4      Le Dick Bruna

Leagan Gaeilge le Gabriel Rosenstock

Arna fhoilsiú le cabhair ón gComhairle Ealaíon agus COGG

Le foilsú 2023     32 leathanach, clúdach crua,

160mm x 160mm

DAIDEO AGUS MAMÓ

 

Is breá le Míofaí cuairt a thabhairt ar Dhaideo agus ar Mhamó. Agus is breá lena seantuismitheoirí é nuair a thagann Míofaí. Déanann Daideo scútar di! Tá cead aici dhá bhriosca a bheith aici le haghaidh tae.

 

 

 

 

Ceannaigh

Praghas €6.95 moide postas

Inis dúinn cá bhfuil cónaí ort – cuirfimid costas

an phoist le praghas an leabhair

ISBN 978-1-913573-58-4    By Dick Bruna

Translated by Gabriel Rosenstock

Published with support from the Arts Council and COGG

Published in 2023    32 pages, hardback, 160mm x 160mm

DAIDEO AGUS MAMÓ

 

Míofaí loves to go and visit Daideo and Mamó Coinín. Her daideo and mamó also really like it when Míofaí comes to visit them. Daideo has made a special scooter for Míofaí!

 

 

buy this book

Price €6.95 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book