GAEILGE

ENGLISH

RÚN AN ÉILICSIR

 

Is dóigh leis an draoi Ogamaix go bhfuil sé in am todhchaí an

tsráidbhaile sa Ghaill a chinntiú. Téann sé sa tóir ar oidhre chun Rún an Éilicsir a thabhairt dó. Gan fhios dó, tá duine a bhí ag iomaíocht leis, ó bhíodar ag staidéar le chéile, meáite ar an rún a fháil — agus má éiríonn leis, sin deireadh leis an Sráidbhaile!

 

Éistigí leis an scéal — cód QR laistigh!

ISBN 978-1-913573-53-9   Arna fhoilsiú le cabhair ón COGG

Le Olivier Gay agus Fabrice Tarrin     Leagan Gaeilge le Eoin P. Ó Murchú      Le foilsú 2023

Ceannaigh

Praghas €9.95 moide postas

Inis dúinn cá bhfuil cónaí ort – cuirfimid costas

an phoist le praghas an leabhair

RÚN AN ÉILICSIR

 

Druid Ogamaix decides it’s time to safeguard the future of the

Gaulish village, and heads off to find a worthy successor to inherit the secret of the magic potion. But unknown to him, an evil rival since Druid Seminary days is planning to get hold of the recipe for the potion — and if that plan succeeds, the Village’s days are numbered!

 

Listen to the story — QR code inside!

buy this book

Price €9.95 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

978-1-913573-53-9   Published with support from COGG

By Olivier Gay and Fabrice Tarrin     Irish adaptation by Eoin P. Ó Murchú      Published 2023