GÀIDHLIG

ENGLISH

ISBN 978-1-906587-76-5      Le René Goscinny agus Albert Uderzo

Tionndadh le Raghnaid Sandilands    Air fhoillseachadh 2018     48td, còmhdach bog, 218mm x 287mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

Asterix agus CLEOPATRA

 

Tha Cleopatra airson dearbhadh gu bheil cliù mhòr fhathast aig an Èipheit agus mar sin, tha i a’ cur roimhpe lùchairt a thogail do Chèusar. Feumaidh Donidòtamun, an t-ailtire, cabhag a dhèanamh – tha feum aige air taic bho Asterix, Obelix agus Oghamaix. Tha na Gallaich a’ dèanamh air an Èipheit a dh’fhaicinn làraich ainmeil is an làrach fhèin fhàgail cuideachd... air an Sphinx!

ceannaich

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

Asterix agus CLEOPATRA

 

To prove that Egypt is still a great nation, Cleopatra will build Caesar a palace within three months, and orders her best architect, Donidòtamun, to get the job done – but he needs help from Asterix, Obelix and Oghamaix. The Gauls head for Egypt… where the queen’s pretty nose leaves its mark on them, and they leave their mark on the Sphinx!

ISBN 978-1-906587-76-5      By René Goscinny and Albert Uderzo

Translated by Raghnaid Sandilands    Published 2018    48 pages, paperback, 218mm x 287mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales